Frågor och svar om nikotinersättning

Frågor och svar om nikotinersättning

Här hittar du de vanligaste frågorna om att sluta röka och om nikotinersättningsmedel.

Allmänna frågor om nikotin m.m

Hur mycket nikotin får man i sig i av en cigarett?
Hur mycket nikotin man får i sig av en cigarett varierar från person till person beroende på rökteknik, hur mycket av cigaretten man röker och cigarettmärke. Generellt sett kan man dock säga att man från en cigarett får i sig ca 1 mg nikotin.

Är det mindre skadligt att röka cigariller?
Skillnad mellan cigaretter och cigariller finns beroende på sättet att röka. Ofta drar man inte halsbloss på cigariller och cigarrer. Risken för cancer i de övre luftvägarna (mun, matstrupe, luftstrupe) är lika stor, men något lägre för lungcancer och andra lungsjukdomar.

Hur undviker jag att gå upp i vikt när jag slutar röka?
Rökning är en långt större hälsorisk än några kilos övervikt och du måste inte gå upp i vikt för att du slutar röka. Du kan själv motverka det genom att dricka mycket vatten, tänka på vad du äter och försöka motionera.

Är det lättare att sluta röka om man använder nikotinersättningsmedel?
Det finns inget läkemedel som kan ta bort ditt nikotinberoende över en natt. För att lyckas måste du trappa ner långsamt och gradvis vänja kroppen vid att den inte får lika mycket nikotin som den är van vid. Nikotinläkemedlen ser till att kroppen inte behöver vara helt utan nikotin. De ger mellan en tredjedel och två tredjedelar av det nikotin som du fått av cigaretterna. Nikotinläkemedlen är till för att bryta ett beroende som många har svårt att bli kvitt på annat sätt. De hjälper till att dämpa abstinensbesvären men ger ingen kick som rökning ger, detta beror på att de innehåller en lägre dos nikotin och att upptaget av nikotinet sker långsammare än vid rökning. Det är viktigt att man inte väljer för svag dos eller använder medlet för kort tid. Undersökningar visar nämligen att många använt lägre dos eller kortare tid än rekommenderat. Och i så fall får man inte så mycket hjälp mot abstinensen som man kanske behöver, vilket kan leda till återfall.

Vilken är åldersgränsen för att få köpa nikotinersättningsmedel receptfritt?
Man måste vara 18 år för att få köpa nikotinersättningsmedel.

Kan jag använda nikotinläkemedel medan jag är gravid eller ammar?
Blivande mammor och ammande mödrar bör alltid rådgöra med barnmorska, läkare eller BVC före användning av nikotinläkemedel. Generellt bör den svagaste tabletten, det svagaste tuggummit eller inhalatorn användas.

Vilket nikotinersättningsmedel ska jag välja, vad skiljer produkterna åt?
Det är en fråga om smak. Det finns numera nikotintuggummi, sugtabletter, resoribletter, plåster och inhalator att köpa utan recept. Vilket som passar dig bäst är beroende på vilket sätt och hur mycket du rökt. Generellt är det viktigt att inte ta för små doser av nikotinersättningen. Man kan också kombinera preparat, till exempel använda nikotinplåster kontinuerligt och ett nikotintuggummi eller en tablett när suget blir extra stort.

Är det farligt att använda nikotinläkemedel under lång tid?
Det är alltid bättre att använda nikotinläkemedel framför risken att börja röka igen. Med läkemedlet tillför du dessutom kroppen bara nikotin och inte några andra av de över 4000 kemiska ämnen som cigarettröken innehåller.  Att använda nikotinläkemedel under en längre tid anses inte som någon stor hälsorisk. Riskerna med nikotinläkemedel är små och tolerabla. För att bli kvitt även detta beroende kan du prova att trappa ned dessa under en speciell tid.

Kan man bli beroende av nikotinersättningsmedel?
Cirka fem procent blir beroende, främst av nikotintuggummi, men vanligtvis trappar man ner automatiskt. För de som har blivit beroende finns ett hjälpprogram på Sluta-Röka-Linjen på telefon 020-840000.

Frågor om nikotintuggummi

Kan man tugga niktontuggummi hur länge som helst?
Man rekommenderar att hålla på med nikotintuggummin i högst ett år. Du har fortfarande har kvar påverkan på hjärta och kärl. Kanske kan du ”lura dig själv” med ett vanligt tuggummi?

Varför får jag får ont i magen av nikotintuggummi?
De flesta (som inte har magkatarr eller magsår) får inga besvär av nikotintuggummi om de tuggas på rätt sätt. Tuggummit ska tuggas på mycket långsamt och i intervall så att tuggummit får vila innan man fortsätter tugga. Får du ändå problem med magen, välj en annan typ av nikotinersättning.

Frågor om nikotinplåster

Vad händer om jag använder nikotinplåster och röker samtidigt?
Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder nikotinplåster. Symtom på överdosering är huvudvärk, yrsel, buksmärtor, illamående, ökad salivutsöndring, kräkningar, diarré, svettning, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Man bör alltså sluta röka helt när plåster börjar användas.

Kan man dela på nikotinplåster om man vill ha en lägre dos?
I dag finns tre olika depotplåster innehållande nikotin (Nicorette, Nicotinell, Niquitin). I alla finns nikotinet fördelat i hela plåstret och det går i princip att dela plåstret utan att nikotinet läcker ut. Man bör dock tejpa igen den uppklippta sidan eftersom denna inte sluter tätt till huden. Det finns rekommendationer för hur en nedtrappning vid rökavvänjning bör ske. Följer man dessa går hela förpackningar åt och man ska inte behöva dela depotplåster i avsikt att till exempel spara pengar. Ingen av tillverkarna av nikotinplåster rekommenderar att man delar plåster, eftersom det inte finns några studier gjorda med halva plåster och man därför inte kan garantera att rätt dos erhålles.

Kan man sola solarium när man använder nikotinplåster?
Det finns inga undersökningar gjorda vad gäller solning och nikotinplåster, men det kan finnas en högre risk för hudirritaion och därför rekommenderas att man tar av plåstret vid solning. Solning i solarium brukar ske i högst 30 minuter och då kan man ta av plåstret, lägga det med klistret uppåt och efteråt i de flesta fall fästa plåstret på huden igen.

Varför får jag utslag av nikotinplåstret?
Många får märken på huden av nikotinplåster, men som regel försvinner de inom en vecka. Sätt på plåstret på olika ställen varje dag. Du kan också prova att byta sort. Om besvären förvärras, gå över till en annan typ av nikotinersättning.

Frågor om niktoininhalatorer

Hur länge räcker Nicorette inhalator?
En inhalator räcker för tre gånger tjugo minuters intensivt puffande (fyra puffar per minut). Puffar man mer sällan räcker den längre, men en öppnad plugg bör användas inom tolv timmar. Det kan vara svårt att känna när inhalatorn är slut, eftersom man vänjer sig vid smaken och den därför smakar mindre och mindre. Samtidigt kan smaken sitta kvar i munnen ett tag. Du får helt enkelt pröva dig fram.

Kan man ersätta vissa cigaretter med Nicorette inhalator?
Det är inte farligt att använda Nicorette och cigaretter parallellt. Det är dock bättre att dra ned på cigaretterna fram till ett slutdatum och först då börja med läkemedlet. Därefter bör man följa nedtrappningsschemat för nikotinläkemedlet. Det är så man gjort när man studerat effekterna och sett att läkemedlen fördubblar möjligheten att bli rökfri.

Information on nikotinersättningsmedel på Apoteket

Källa: http://www.apoteket.se/rd/d/4883