Nicotinell produkter

Nicotinell produkter

Nicotinell Mint® sugtabletter och Nicotinell® plåster används som hjälpmedel vid tobaksavvänjning. Nicotinell Mint® tuggummi, Nicotinell Frukt® tuggummi, Nicotinell Lakrits® tuggummi och Nicotinell® tuggummi med nikotinsmak, används som hjälpmedel vid tobaksavvänjning och rökminskning.

Nicotinellprodukterna bör inte användas vid tillstånd då man normalt avråder från rökning. Om du känner dig osäker så kontakta din läkare. I alla förpackningar ligger en bipacksedel med anvisningar som bör läsas noggrant.

Nicotinell plåster

Nicotinell plåster avger nikotin under hela dygnet. Plåstret fästs på en torr, hårfri och oskadd hud. Förslag till behandling vid en cigarettkonsumtion på minst 20 cigaretter dagligen: 1 plåster på 21 mg/24 timmar i 3-4 veckor, därefter 1 plåster på 14 mg/24 timmar i 3-4 veckor, därefter 1 plåster på 7 mg/24 timmar i 3-4 veckor. Förslag till behandling vid en cigarettkonsumtion på mindre än 20 cigaretter dagligen: 1 plåster på 14 mg/24 timmar i 3-8 veckor, därefter 1 plåster på 7 mg/24 timmar i 3-8 veckor. Sammanlagd behandlingstid högst 12 veckor. Om man vill kan man ta bort plåstret vid sänggåendet. 24–timmars användning rekommenderas för bästa effekt mot röksug på morgonen. Man kan få besvär som huvudvärk, sömnstörningar, yrsel, samt hudutslag under plåstret. Personer under 18 år skall endast använda Nicotinell plåster efter läkares ordination.

Nicotinell sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter avger nikotin när man suger på den. Förslag till behandling för rökare som är starkt nikotinberoende: 1 st Nicotinell Mint sugtablett 2 mg tas vid röksug, dock max. 15 sugtabletter per dag. Efter 3 månader går man över till Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Förslag till behandling för rökare som inte är starkt nikotinberoende: 1 st Nicotinell Mint sugtablett 1 mg tas vid röksug, dock maximalt 30 sugtabletter dagligen. Efter 3 månader minskas antalet sugtabletter. Användning av sugtabletter i mer än 6 månader rekommenderas inte. Man kan få besvär som lätt irritation i halsen, ökad salivutsöndring, hicka, huvudvärk, illamående, yrsel samt lättare förstoppning och halsont hos den som har anlag för det. Personer under 18 år skall endast använda Nicotinell sugtabletter efter läkares ordination.

Nicotinell tuggummi

Nicotinell tuggummi avger nikotin när man tuggar på det. Vid en cigarettkonsumtion på mindre än 20 cigaretter dagligen används 2 mg tuggummi. Vid en cigarettkonsumtion på minst 20 cigaretter dagligen används 4 mg tuggummi. 1 st tuggummi tas vid röksug, dock max. 25 st 2 mg tuggummin alternativt max. 15 st 4 mg tuggummin per dag. Efter 3 månader trappar man ner konsumtionen. Användning av tuggummin längre tid än 1 år rekommenderas inte. Man kan få besvär som irritation i halsen, yrsel, hicka, gaser i magen. Personer under 18 år skall endast använda Nicotinell tuggummi efter läkares ordination. Tuggummit finns i mint-, frukt-, lakrits- och nikotinsmak.

____________________________________________________

Källa: www.nicotinell.se/productinformation.shtml