Läkemedelsverket varnar för användning av Progesterall

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet. Krämen har sålts i flera webshopar i Sverige, men någon ansvarig importör finns inte. Läkemedelsverket har därför varit i kontakt med tillverkaren i USA, som försäkrat att de inte kommer sälja krämen till konsumenter i Sverige.

Läkemedelsverket bedömer att det är oklart om – och i vilken mån – progesteron tas upp genom huden, något som påstås i marknadsföringen. Det går därför inte att säkert bedöma vilka risker som användning av krämen skulle kunna medföra.

Om progesteron tas upp genom huden till blodet, skulle detta kunna leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet. Läkemedelsverkets råd är att inte använda krämen och lämna tillbaka den till inköpsstället. Om man upplever att krämen medfört medicinska problem är Läkemedelsverkets råd att man tar kontakt med vården.

Region Stockholm utreder HPV-vaccin för pojkar

Region Stockholm kommer utreda kostnaderna för HPV-vaccinering för pojkar. Utredningen kommer undersöka vad vaccination i regionens egen regi skulle kosta. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare gjort bedömningen att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet och att en vaccination där även pojkar inkluderas är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta har regeringen inte agerat varför Region Stockholm nu tillsätter sin egen utredning.

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd

”Det bästa hade naturligtvis varit om HPV-vaccinet kunde ingå inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Det handlar om att vården behöver vara jämlik för alla” säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd. 

Sedan 2010 vaccineras flickor inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. HPV-vaccin ger skydd mot en rad cancerformer inklusive livmoderhalscancer, analcancer, svalgcancer etc. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas 120-130 cancerfall kunna förhindras varje år om även pojkar vaccineras mot HPV.

”Att den socialdemokratiska regeringen drar detta i långbänk kommer få stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Region Stockholm tar allvarligt på frågan och jag ser fram emot att ta del av utredningens resultat” avslutar Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

1177 och Vårdguiden sammanslagna

1177 och Vårdguiden har gått samman och heter nu ”1177 Vårdguiden”. 1177 Vårdguiden är samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Adressen till den gemensamma webbplatsen är 1177.se och telefonnumret för sjukvårdsrådgivning är samma i hela landet, 1177.

1177 Vårdguiden på webben

På 1177 Vårdguiden samlas råd, information och e-tjänster för  hälsa och vård. Läs om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter, Ställ en anonym fråga och få ett personligt svar, hitta och jämför vårdmottagningar. Innehållet på 1177 Vårdguiden kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälso- och sjukvården i hela Sverige.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kontakta vården, du kan till exempel boka tid eller förnya recept.

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Där svarar telefonsjuksköterskor på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården.

Källa: 1177.se

Ny tjänst för medicinjournalisten Annika Hjerpe

annika-hjerpeMedicinjournalisten Annika Hjerpe har nyligen tillträtt en nyinrättad tjänst som kommunikationsdirektör i hälsoföretaget Axellus. Hon har de senaste sex åren jobbat som informationschef för Svensk Egenvård.

Tidigare var Annika Hjerpe under närmare tolv år fast skribent på tidningen Dagens Medicin samt har också frilansat för många andra tidningar varav Svenska Dagbladet och Må Bra var några av de mest stadigt återkommande. För Svenska Dagbladet skrev hon både på näringslivssidorna och om medicin.

”Från att skriva om sjukdomar och deras botemedel har jag gradvis övergått till att informera om bra mat, egenvård och att bevara det friska. Det känns som en naturlig övergång och min förhoppning är att kunna informera vidare om den senaste forskningen och utvecklingen på ett bra sätt så att det kan underlätta för andra personer i deras beslut vad gäller viktiga livsstilsfrågor”, säger Annika Hjerpe.

Axellus startade 2007 i Sverige och är en del av den norska Orkla-koncernen vars hälsoprofil inleddes redan 1854. Axellus är i dag den ledande nordiska leverantören av kosttillskott och representerar varumärken som Nutrilett, Litomove, Pikasol, Maxim och Gerimax.

Källa: Pressmeddelande via MyNewsdesk

Uppdatering: NorLevo (April 2013)

Bipacksedeln för NorLevo har uppdaterats den 23:e april 2013.

Norlevo är ett s.k akut-p-piller som är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Den här preventivmetoden ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. NorLevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. Det kan bara förhindra att du blir gravid om du tar det inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Det fungerar inte om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo, förhindrar det inte att du blir gravid.

Läs hela den uppdaterade bipacksedeln för NorLevo på www.FASS.se

Apotek Hjärtat köper Vårdapoteket

apotekSydsvenskan rapporterar att Apotek Hjärtat köper Vårdapoteket som har 27 apotek och en omsättning på 2 miljarder kronor. Tillsammans har de båda kedjorna över 300 apotek och en omsättning på drygt 9 miljarder kronor.

Affären är villkorad av godkännande från Läkemedelsverket och Konkurrensverket. Säljarna Priveq Investment och Investor Growth Capital ser fördelar med att Vårdapoteket blir en del av en större kedja, samtidigt som Apotek Hjärtat får tillgång till en plattform av vårdnära apotek, enligt ett pressmeddelande. Enligt Apotek Hjärtats vd Anders Nyberg innebär inte affären att några apotek kommer att läggas ned. Apotek Hjärtat, som i dag är den näst största apotekskedjan efter Apoteket AB, ska nu satsa mer på avtal med regioner och landsting.

Detta är den andra stora apoteksaffären på kort tid. I förra veckan meddelade Oriola-KD, som äger apotekskedjan Kronans Droghandel, att man köpt en av de mindre apotekskedjorna, Medstop. Oriola-KD gav 1 460 miljoner kronor för Medstop. Om den affären godkänns bildas en ny apoteksjätte med närmare 290 apotek och cirka 1 900 anställda.

Källa: www.sydsvenskan.se/ekonomi/apotek-hjartat-koper-vardapoteket

Medicon Valley Inhalation Consortium bildas

Arton småföretag i Danmark och Sverige har tillsammans bildat företaget Medicon Valley Inhalation Consortium. Bolaget ska sälja kunskap om inandning av mediciner till större läkemedelsföretag. Bakom medlemsföretagen finns före detta anställda på Astra Zeneca och anställda på danska Novo Nordisk, skriver News Øresund. Den blivande vd:n Orest Lastow berättar att bolaget startar med en budget på en miljon kronor och planerar att växa i takt med att man får nya kunder.

Källa: Sydsvenskan

Uppdatering: Losec

Bipacksedeln för Losec har uppdaterats den 27:e februari 2013. Losec används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar.

Ändringarna avser bl.a:

  • Användning av protonpumpshämmare som Losec, och särskilt om du använder Losec i mer än ett år, kan öka risken något för höft-, handleds- och kotfraktur (benbrott). Berätta för din läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider, eftersom de kan öka risken för benskörhet.
  • Ta kontakt med din läkare om du har haft dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.
  • Ny biverkning: inflammation i tarmen (orsakar diarré). (Ingen känd frekvens)
  • Nya biverkningar (ingen känd frekvens): inflammation i tarmen (orsakar diarré), sänkta magnesiumnivåer i blodet (kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, krampanfall, yrsel och snabb hjärtrytm). Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart

Läs hela bipacksedeln för Losec på www.FASS.se

Uppdatering: Tamiflu

Den 14:e januari 2013 ändrades bipacksedeln för Tamiflu som används för behandling av influensa. Uppdateringen är klassad som viktig och gäller avsnittet om du använt för stor mängd av läkemedlet. Försiktighet ska iakttas vid beredning av Tamiflu lösning till barn och vid administrering av Tamiflu kapslar eller Tamiflu lösning till barn.

Läs produktfakta på FASS.se