Levitra har blivit utbytbar

Bipacksedeln för Levitra, läkemedlet för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, har uppdaterats med viktig information om utbytbarhet;

”Levitra har blivit utbytbar. Detta innebär att Läkemedelsverket har bedömt att läkemedlet får bytas ut av apotekspersonal mot ett likvärdigt preparat.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se