Ändrat högkostnadsskydd för Zomig Rapimelt

Den 20:e december 2012 har högkostnadsskyddet för Zomig® Rapimelt ändrats och förpackningen ”Blister, 6 tabletter (med förvaringsetui)” ingår inte längre i högkostnadsskyddet.

Detta betyder att föråackningen inte kommer att täckas av läkemedelsförmånen och subventioneras enligt kostnadstrappan. Som patient för man då betala hela kostnaden för detta läkemedel.

Kostnaden räknas inte in i de 2200 kr (1800 kr för högkostnadsperioder påbörjade under 2011) som man max behöver betala under en 1-årsperiod inom högkostnadsskyddet.

Källa: FASS.se

Uppdaterad info om Champix

Bipacksedeln för Champix, läkemedlet för rökavvänjning, har uppdaterats med viktig information för patienter med hjärt-kärlsjukdom;

”Nya eller förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl (kardiovaskulära) har rapporterats hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Berätta för din läkare om dina symtom förändras under behandling med Champix. Sök akut medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom på hjärtinfarkt.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Sluta röka… nu!

På doktorn.com finns en bra artikel om hur man kan sluta röka. Trots att de flesta känner till riskerna med rökning fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det är en vana.

Artikeln poängterar bl.a det är aldrig för sent att sluta röka, kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig från rökningens skadeverkningar.

Sluta röka = julklapp!

Att sluta röka är den bästa juklapp du kan ge dig själv… och dina nära & kära!

Det lönar sig att sluta röka även långt upp i åren. Rökstopp har mycket positiva effekter för hälsan. Du mår bättre, orkar mer och – viktigast av allt – du förlänger troligtvis ditt liv. Efter fem år är risken för hjärtinfarkt lika med icke-rökarens. Risken halveras för lungcancer efter 10 år och för cancer i matstrupe och munhåla efter fem år. Efter 60 kan man inte räkna med en total återhämtning hos hjärta, blodkärl och lungor, men man reducerar ändå risken att dö av rökningen.

Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Det är bara fem procent som lyckas sluta röka på egen hand utan professionell hjälp. Men det beror inte på bristande vilja eller på svag karaktär hos den som försöker. Många rökare vet inte att rökning är en beroendesjukdom och att det finns hjälp att få hos läkare.

Nikotinersättningsmedel

Det finns receptbelagda läkemedel som, i samband med motivationsprogram, förbättrar chansen att bli rökfri. En kombination av läkemedel, rådgivning och beteendestöd har visat sig vara den mest verksamma metoden vid rökslut. Att sluta röka handlar alltså om mycket mer än att bara bli fri från ett nikotinberoende. En rökares handlingar ligger djupt rotade och att förändra dem är nyckeln till framgång.

Om du lyckas sluta kan du räkna med att

 • bli piggare
 • risken för rynkor minskar
 • immunförsvaret förbättras
 • risk för lungcancer minskas
 • risk för ryggbesvär minskas
 • erektionsförmågan ökar
 • maten smakar mer och blommor doftar godare
 • spara ca 20000 kr per år… ingen dålig julklapp!

Kolla in artikeln på www.doktorn.com/artikel/nu-slutar-du-röka

Topp 25 sökord 111119

För den nyfikna så kan vi avslöja att följande är de 25 vanligaste sökningarna när man hamnar på MinMedicin.nu:

 1. www.minmedicin.nu
 2. generellt sett kan man dock säga att man från en cigarett får i sig ca 1 mg nikotin.
 3. nikotinläkemedel
 4. nikotintuggummi beroende
 5. beroende av nikotintuggummi
 6. halsbloss cigarill
 7. nikotinersättning eller inte
 8. vad är naturmedel
 9. ”ulf rolander” forskningschef
 10. abstinens rates
 11. apotek plåster
 12. apoteket nikotinplåster
 13. apotekets råd vid rökstopp
 14. är cigariller mindre farliga än vanliga cigaretter
 15. är de farligt med nikotintuggumi när man är gravid
 16. är det normalt att de finns nikotion i tabletter
 17. äta nikotintuggummi
 18. äter nikotintuggummi och nikotinplåster
 19. beroende nikotintuggummi
 20. cigariller nikotin
 21. cigariller nikotin?
 22. dela nikotinplåster
 23. dioxin i omega3
 24. dioxin medicin
 25. få viagra under 18

Beroende av nikotintuggummi?

På 1177.se – landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård svarar Katrin Hint, läkare och specialist i allmänmedicin på en intressant fråga från en orolig besökare; Är det farligt att tugga nikotintuggummi?

Fråga: ”Jag har använt nikotintuggummi i flera år och känner mig starkt beroende av dem. Tuggar cirka 15 stycken per dag av svagaste sorten. Är det farligt? Jag har fått känsliga slemhinnor i hals och näsa. Beror det på tuggandet?”

Svar: ”Det har inte gått att visa att det skulle finnas ökad risk för cancer i munhåla och svalg av nikotin. Nikotin är ett nervgift. I kroppen påverkar det olika så kallade autonoma nerver, det vill säga nerver som inte kan styras av viljan. Detta gör bland annat att hjärtat slår snabbare och de minsta blodkärlen dras ihop. Detta i sin tur medför förhöjt blodtryck och försämrad blodcirkulation i kroppens minsta blodkärl. Detta medför naturligtvis en ökad påfrestning på hjärtat. En försämrad blodcirkulation kan bland annat ge sämre sårläkning och ökad känslighet för kyla. Nikotin medför alltså en ökad risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Vad gäller dina slemhinnor, så kan de mycket väl vara påverkade av nikotinet. Nikotin drar ju ihop de små blodkärlen i slemhinnan och försämrar cirkulationen i denna. Blodet fyller många funktioner. Dålig blodcirkulation innebär försämrad tillförsel av näring och syre. Det innebär också ett försämrat immunförsvar, och en försämrad förmåga att reparera skador. Nikotinet ökar också utsöndringen av saltsyra i magsäcken, varför det är vanligt med magkatarrsliknande besvär när man snusar eller tuggar nikotintuggummi. Nikotinets effekt är tillfälligt. Slutar man använda nikotin, så upphör också effekterna. Viktigt är också att nikotintuggummi alltid är bättre än rökning. Det bästa vore om du gradvis kunde minska din förbrukning av nikotintuggummi, för att sedan kunna sluta helt, så som det är tänkt att användas vid rökavvänjning. Räkna med att det kan vara ganska besvärligt, eftersom nikotinet ger ett mycket starkt beroende. Det går dock att klara av om man har en tillräcklig motivation.”

Besök gärna 1177.se för fler intressanta frågor & svar!