Uppdatering: Tamiflu

Den 14:e januari 2013 ändrades bipacksedeln för Tamiflu som används för behandling av influensa. Uppdateringen är klassad som viktig och gäller avsnittet om du använt för stor mängd av läkemedlet. Försiktighet ska iakttas vid beredning av Tamiflu lösning till barn och vid administrering av Tamiflu kapslar eller Tamiflu lösning till barn.

Läs produktfakta på FASS.se