Uppdatering: NorLevo (April 2013)

Bipacksedeln för NorLevo har uppdaterats den 23:e april 2013.

Norlevo är ett s.k akut-p-piller som är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Den här preventivmetoden ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. NorLevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. Det kan bara förhindra att du blir gravid om du tar det inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Det fungerar inte om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo, förhindrar det inte att du blir gravid.

Läs hela den uppdaterade bipacksedeln för NorLevo på www.FASS.se