Uppdatering: Omeprazol

Bipacksedeln för Omeprazol Mylan som används för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar, har den 20:e december 2012 uppdaterats med viktig information;

  • Avsnittet ”Var särskilt försiktig med Omeprazol Mylan” har uppdaterats.
  • Biverkningsavsnittet har uppdaterats.
  • Viktig information om något av hjälpämnena har uppdaterats.
  • Doseringsanvsiningsavsnittet har uppdaterats.
  • Avsnittet om användning av andra läkemedel har uppdaterats.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se