Uppdatering: Losec

Bipacksedeln för Losec har uppdaterats den 27:e februari 2013. Losec används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar.

Ändringarna avser bl.a:

  • Användning av protonpumpshämmare som Losec, och särskilt om du använder Losec i mer än ett år, kan öka risken något för höft-, handleds- och kotfraktur (benbrott). Berätta för din läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider, eftersom de kan öka risken för benskörhet.
  • Ta kontakt med din läkare om du har haft dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.
  • Ny biverkning: inflammation i tarmen (orsakar diarré). (Ingen känd frekvens)
  • Nya biverkningar (ingen känd frekvens): inflammation i tarmen (orsakar diarré), sänkta magnesiumnivåer i blodet (kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, krampanfall, yrsel och snabb hjärtrytm). Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart

Läs hela bipacksedeln för Losec på www.FASS.se