Läkemedelsverket varnar för användning av Progesterall

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet. Krämen har sålts i flera webshopar i Sverige, men någon ansvarig importör finns inte. Läkemedelsverket har därför varit i kontakt med tillverkaren i USA, som försäkrat att de inte kommer sälja krämen till konsumenter i Sverige.

Läkemedelsverket bedömer att det är oklart om – och i vilken mån – progesteron tas upp genom huden, något som påstås i marknadsföringen. Det går därför inte att säkert bedöma vilka risker som användning av krämen skulle kunna medföra.

Om progesteron tas upp genom huden till blodet, skulle detta kunna leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet. Läkemedelsverkets råd är att inte använda krämen och lämna tillbaka den till inköpsstället. Om man upplever att krämen medfört medicinska problem är Läkemedelsverkets råd att man tar kontakt med vården.

Uppdatering: NorLevo (April 2013)

Bipacksedeln för NorLevo har uppdaterats den 23:e april 2013.

Norlevo är ett s.k akut-p-piller som är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Den här preventivmetoden ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. NorLevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. Det kan bara förhindra att du blir gravid om du tar det inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Det fungerar inte om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo, förhindrar det inte att du blir gravid.

Läs hela den uppdaterade bipacksedeln för NorLevo på www.FASS.se

Medicon Valley Inhalation Consortium bildas

Arton småföretag i Danmark och Sverige har tillsammans bildat företaget Medicon Valley Inhalation Consortium. Bolaget ska sälja kunskap om inandning av mediciner till större läkemedelsföretag. Bakom medlemsföretagen finns före detta anställda på Astra Zeneca och anställda på danska Novo Nordisk, skriver News Øresund. Den blivande vd:n Orest Lastow berättar att bolaget startar med en budget på en miljon kronor och planerar att växa i takt med att man får nya kunder.

Källa: Sydsvenskan

Uppdatering: Losec

Bipacksedeln för Losec har uppdaterats den 27:e februari 2013. Losec används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar.

Ändringarna avser bl.a:

 • Användning av protonpumpshämmare som Losec, och särskilt om du använder Losec i mer än ett år, kan öka risken något för höft-, handleds- och kotfraktur (benbrott). Berätta för din läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider, eftersom de kan öka risken för benskörhet.
 • Ta kontakt med din läkare om du har haft dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.
 • Ny biverkning: inflammation i tarmen (orsakar diarré). (Ingen känd frekvens)
 • Nya biverkningar (ingen känd frekvens): inflammation i tarmen (orsakar diarré), sänkta magnesiumnivåer i blodet (kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, krampanfall, yrsel och snabb hjärtrytm). Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart

Läs hela bipacksedeln för Losec på www.FASS.se

Uppdatering: Tamiflu

Den 14:e januari 2013 ändrades bipacksedeln för Tamiflu som används för behandling av influensa. Uppdateringen är klassad som viktig och gäller avsnittet om du använt för stor mängd av läkemedlet. Försiktighet ska iakttas vid beredning av Tamiflu lösning till barn och vid administrering av Tamiflu kapslar eller Tamiflu lösning till barn.

Läs produktfakta på FASS.se

Ändrat högkostnadsskydd för Zomig Rapimelt

Den 20:e december 2012 har högkostnadsskyddet för Zomig® Rapimelt ändrats och förpackningen ”Blister, 6 tabletter (med förvaringsetui)” ingår inte längre i högkostnadsskyddet.

Detta betyder att föråackningen inte kommer att täckas av läkemedelsförmånen och subventioneras enligt kostnadstrappan. Som patient för man då betala hela kostnaden för detta läkemedel.

Kostnaden räknas inte in i de 2200 kr (1800 kr för högkostnadsperioder påbörjade under 2011) som man max behöver betala under en 1-årsperiod inom högkostnadsskyddet.

Källa: FASS.se

Uppdatering: Omeprazol

Bipacksedeln för Omeprazol Mylan som används för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar, har den 20:e december 2012 uppdaterats med viktig information;

 • Avsnittet ”Var särskilt försiktig med Omeprazol Mylan” har uppdaterats.
 • Biverkningsavsnittet har uppdaterats.
 • Viktig information om något av hjälpämnena har uppdaterats.
 • Doseringsanvsiningsavsnittet har uppdaterats.
 • Avsnittet om användning av andra läkemedel har uppdaterats.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Uppdaterad info om Cipramil

Bipacksedeln för Cipramil som används för behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression, har per 2012-05-04 uppdaterats med viktig information;

 • Förändring av maxdosen.
 • Varning om förändring av QT-intervallet har lagts till.
 • Varning om förändrad hjärtrytm (Torsade de Pointes) har lagts till.
 • Varning om samtidig behandling med läkemedel som kan förändra hjärtrytmen har lagts till.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Levitra har blivit utbytbar

Bipacksedeln för Levitra, läkemedlet för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, har uppdaterats med viktig information om utbytbarhet;

”Levitra har blivit utbytbar. Detta innebär att Läkemedelsverket har bedömt att läkemedlet får bytas ut av apotekspersonal mot ett likvärdigt preparat.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se