Beroende av nikotintuggummi?

På 1177.se – landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård svarar Katrin Hint, läkare och specialist i allmänmedicin på en intressant fråga från en orolig besökare; Är det farligt att tugga nikotintuggummi?

Fråga: ”Jag har använt nikotintuggummi i flera år och känner mig starkt beroende av dem. Tuggar cirka 15 stycken per dag av svagaste sorten. Är det farligt? Jag har fått känsliga slemhinnor i hals och näsa. Beror det på tuggandet?”

Svar: ”Det har inte gått att visa att det skulle finnas ökad risk för cancer i munhåla och svalg av nikotin. Nikotin är ett nervgift. I kroppen påverkar det olika så kallade autonoma nerver, det vill säga nerver som inte kan styras av viljan. Detta gör bland annat att hjärtat slår snabbare och de minsta blodkärlen dras ihop. Detta i sin tur medför förhöjt blodtryck och försämrad blodcirkulation i kroppens minsta blodkärl. Detta medför naturligtvis en ökad påfrestning på hjärtat. En försämrad blodcirkulation kan bland annat ge sämre sårläkning och ökad känslighet för kyla. Nikotin medför alltså en ökad risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Vad gäller dina slemhinnor, så kan de mycket väl vara påverkade av nikotinet. Nikotin drar ju ihop de små blodkärlen i slemhinnan och försämrar cirkulationen i denna. Blodet fyller många funktioner. Dålig blodcirkulation innebär försämrad tillförsel av näring och syre. Det innebär också ett försämrat immunförsvar, och en försämrad förmåga att reparera skador. Nikotinet ökar också utsöndringen av saltsyra i magsäcken, varför det är vanligt med magkatarrsliknande besvär när man snusar eller tuggar nikotintuggummi. Nikotinets effekt är tillfälligt. Slutar man använda nikotin, så upphör också effekterna. Viktigt är också att nikotintuggummi alltid är bättre än rökning. Det bästa vore om du gradvis kunde minska din förbrukning av nikotintuggummi, för att sedan kunna sluta helt, så som det är tänkt att användas vid rökavvänjning. Räkna med att det kan vara ganska besvärligt, eftersom nikotinet ger ett mycket starkt beroende. Det går dock att klara av om man har en tillräcklig motivation.”

Besök gärna 1177.se för fler intressanta frågor & svar!