Sluta röka… nu!

På doktorn.com finns en bra artikel om hur man kan sluta röka. Trots att de flesta känner till riskerna med rökning fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det är en vana.

Artikeln poängterar bl.a det är aldrig för sent att sluta röka, kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig från rökningens skadeverkningar.

Sluta röka = julklapp!

Att sluta röka är den bästa juklapp du kan ge dig själv… och dina nära & kära!

Det lönar sig att sluta röka även långt upp i åren. Rökstopp har mycket positiva effekter för hälsan. Du mår bättre, orkar mer och – viktigast av allt – du förlänger troligtvis ditt liv. Efter fem år är risken för hjärtinfarkt lika med icke-rökarens. Risken halveras för lungcancer efter 10 år och för cancer i matstrupe och munhåla efter fem år. Efter 60 kan man inte räkna med en total återhämtning hos hjärta, blodkärl och lungor, men man reducerar ändå risken att dö av rökningen.

Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Det är bara fem procent som lyckas sluta röka på egen hand utan professionell hjälp. Men det beror inte på bristande vilja eller på svag karaktär hos den som försöker. Många rökare vet inte att rökning är en beroendesjukdom och att det finns hjälp att få hos läkare.

Nikotinersättningsmedel

Det finns receptbelagda läkemedel som, i samband med motivationsprogram, förbättrar chansen att bli rökfri. En kombination av läkemedel, rådgivning och beteendestöd har visat sig vara den mest verksamma metoden vid rökslut. Att sluta röka handlar alltså om mycket mer än att bara bli fri från ett nikotinberoende. En rökares handlingar ligger djupt rotade och att förändra dem är nyckeln till framgång.

Om du lyckas sluta kan du räkna med att

  • bli piggare
  • risken för rynkor minskar
  • immunförsvaret förbättras
  • risk för lungcancer minskas
  • risk för ryggbesvär minskas
  • erektionsförmågan ökar
  • maten smakar mer och blommor doftar godare
  • spara ca 20000 kr per år… ingen dålig julklapp!

Kolla in artikeln på www.doktorn.com/artikel/nu-slutar-du-röka