V: Göran Hägglund hade fel om apoteken

Göran Hägglund hade fel om apoteken

Kent Persson, riksdagsledamot för V, riktar två frågor till socialminister Göran Hägglund angående problem med konkurrens i samband med omregleringen av apoteken…

Inför den borgerliga regeringens s k omreglering av apoteken för ett par år sedan varnade Vänsterpartiet för de problem som kunde uppstå. Socialminister Göran Hägglund gav lugnande svar. När systemet nu varit igång en tid har just de problem som Vänsterpartiet varnade för blivit synliga. Kent Persson, Vänsterpartiets representant i riksdagens näringsutskott, riktar därför en interpellation till Hägglund.

I interpellationen skriver Kent Persson: I maj 2009 frågade jag socialminister Göran Hägglund om de problem som kan uppstå genom att de två distributionsföretagen av läkemedel i Sverige också var presumtiva köpare av apotek som regeringen ville sälja. När både distribution och försäljning ligger i samma händer kallas det vertikal integration och anses konkurrensbegränsande. Jag frågade också om den sammanblandning av distribution och försäljning av läkemedel som förekommer utomlands på sina ställen är något att sträva efter i Sverige. Göran Hägglund svarade att det fanns ”goda förutsättningar för konkurrens och mångfald på den omreglerade marknaden samtidigt som kraven på kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen tillgodoses”. Han sade också i debatten som följde att ”Det är för att ha hängslen, livremmar, flytvästar och precis vad vi vill för att verkligen möta den oro som kan finnas på sina håll”. Vidare sade Hägglund att ”Det finns också möjligheter att pröva sådant som handlar om vertikal integration ur konkurrenssynvinkel för att säkerställa att vi har en marknad som verkligen fungerar”. (Interpellationsdebatt den 16 juni 2009)

Den 10 oktober i år publicerade Svenska Dagbladet en artikel om apotekens problem att uppfylla regeln om att göra läkemedel tillgängliga för kunden inom 24 timmar. Där säger t.ex. Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, att distributionsledet inte är anpassat efter en ny marknad. Flera apotek pekar också på problem med de enda två distributörerna.

Apoteket Hjärtat, som är en av de större apoteksgrupperna, kommer nu att starta egen lagerhållning och egen distribution. Varför? Jo, för att ”Vi tycker inte att det är roligt att köpa av vår konkurrent. Det är en oacceptabel situation”, säger Jostein Lonberg och syftar på att distributionsföretaget Oriola och Kronans droghandel tillhör samma koncern. ”Men det är bara de stora aktörerna med muskler som kan göra detta”, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Nio mindre apotek har redan skrivit ett öppet brev om att Oriola och Tamro missgynnar småföretagare, skriver Kent Persson, som vill ha svar från socialminister Göran Hägglund på två frågor:

  1. Kommer ministern att vidta några åtgärder mot den vertikala integrationen i form av Oriola/Kronans Droghandel för att rätta till det fel som begicks vid utförsäljningen av apoteken?
  2. Är framtiden på läkemedelsmarknaden, med allt fler distributörer för att motverka den vertikala integrationen, verkligen ett bra sätt att använda skattebetalarnas resurser?

Mer information: Kent Persson, riksdagsledamot V, 070-235 05 45
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64