Ändrat högkostnadsskydd för Zomig Rapimelt

Den 20:e december 2012 har högkostnadsskyddet för Zomig® Rapimelt ändrats och förpackningen ”Blister, 6 tabletter (med förvaringsetui)” ingår inte längre i högkostnadsskyddet.

Detta betyder att föråackningen inte kommer att täckas av läkemedelsförmånen och subventioneras enligt kostnadstrappan. Som patient för man då betala hela kostnaden för detta läkemedel.

Kostnaden räknas inte in i de 2200 kr (1800 kr för högkostnadsperioder påbörjade under 2011) som man max behöver betala under en 1-årsperiod inom högkostnadsskyddet.

Källa: FASS.se

Uppdatering: Omeprazol

Bipacksedeln för Omeprazol Mylan som används för korttidsbehandling av refluxsymtom, till exempel halsbränna och sura uppstötningar, har den 20:e december 2012 uppdaterats med viktig information;

 • Avsnittet ”Var särskilt försiktig med Omeprazol Mylan” har uppdaterats.
 • Biverkningsavsnittet har uppdaterats.
 • Viktig information om något av hjälpämnena har uppdaterats.
 • Doseringsanvsiningsavsnittet har uppdaterats.
 • Avsnittet om användning av andra läkemedel har uppdaterats.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Uppdaterad info om Cipramil

Bipacksedeln för Cipramil som används för behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression, har per 2012-05-04 uppdaterats med viktig information;

 • Förändring av maxdosen.
 • Varning om förändring av QT-intervallet har lagts till.
 • Varning om förändrad hjärtrytm (Torsade de Pointes) har lagts till.
 • Varning om samtidig behandling med läkemedel som kan förändra hjärtrytmen har lagts till.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Levitra har blivit utbytbar

Bipacksedeln för Levitra, läkemedlet för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, har uppdaterats med viktig information om utbytbarhet;

”Levitra har blivit utbytbar. Detta innebär att Läkemedelsverket har bedömt att läkemedlet får bytas ut av apotekspersonal mot ett likvärdigt preparat.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Nobelpriset i Medicin 2011

Idag är det dags för årets Nobelfest och utdelning av årets Nobelpris. Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2011 delas i år ut till, med ena hälften till Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann för deras upptäckter rörande aktivering av medfödd immunitet och andra hälften till Ralph M. Steinman för hans upptäckt av dendritcellen och dess roll vid förvärvad immunitet.

Uppdaterad info om Champix

Bipacksedeln för Champix, läkemedlet för rökavvänjning, har uppdaterats med viktig information för patienter med hjärt-kärlsjukdom;

”Nya eller förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl (kardiovaskulära) har rapporterats hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Berätta för din läkare om dina symtom förändras under behandling med Champix. Sök akut medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom på hjärtinfarkt.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se

Gosedjursplåster som julklapp?

Tröstisar Gosedjursplåster har en mjuk och gosig yta att klappa, en liten vän när man är ledsen och behöver tröst. Efter lanseringen i september har fler än 80000 gosedjursplåster sålts i venska present-, inrednings och barnbutiker. Nu har turen kommit till apoteken och först ut i raden är Kronans Droghandel.

En förpackning med Gosedjursplåster kostar ca 59 kr och innehåller sex Tröstisar och tio vanliga plaster att använda tillsammans eller var för sig. Tröstisarna har formen av de sex figurerna som bor i Tröstisarnas värld, Blåbert, Mamsi, Lilly Adoria Pink, Monky Ponky, Hit & Dit.

Kolla in gosedjursplåstren i någon av Kronans droghandels butiker, mer info hittar du på http://bit.se/ec338t

Sluta röka… nu!

På doktorn.com finns en bra artikel om hur man kan sluta röka. Trots att de flesta känner till riskerna med rökning fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det är en vana.

Artikeln poängterar bl.a det är aldrig för sent att sluta röka, kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig från rökningens skadeverkningar.

Sluta röka = julklapp!

Att sluta röka är den bästa juklapp du kan ge dig själv… och dina nära & kära!

Det lönar sig att sluta röka även långt upp i åren. Rökstopp har mycket positiva effekter för hälsan. Du mår bättre, orkar mer och – viktigast av allt – du förlänger troligtvis ditt liv. Efter fem år är risken för hjärtinfarkt lika med icke-rökarens. Risken halveras för lungcancer efter 10 år och för cancer i matstrupe och munhåla efter fem år. Efter 60 kan man inte räkna med en total återhämtning hos hjärta, blodkärl och lungor, men man reducerar ändå risken att dö av rökningen.

Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Det är bara fem procent som lyckas sluta röka på egen hand utan professionell hjälp. Men det beror inte på bristande vilja eller på svag karaktär hos den som försöker. Många rökare vet inte att rökning är en beroendesjukdom och att det finns hjälp att få hos läkare.

Nikotinersättningsmedel

Det finns receptbelagda läkemedel som, i samband med motivationsprogram, förbättrar chansen att bli rökfri. En kombination av läkemedel, rådgivning och beteendestöd har visat sig vara den mest verksamma metoden vid rökslut. Att sluta röka handlar alltså om mycket mer än att bara bli fri från ett nikotinberoende. En rökares handlingar ligger djupt rotade och att förändra dem är nyckeln till framgång.

Om du lyckas sluta kan du räkna med att

 • bli piggare
 • risken för rynkor minskar
 • immunförsvaret förbättras
 • risk för lungcancer minskas
 • risk för ryggbesvär minskas
 • erektionsförmågan ökar
 • maten smakar mer och blommor doftar godare
 • spara ca 20000 kr per år… ingen dålig julklapp!

Kolla in artikeln på www.doktorn.com/artikel/nu-slutar-du-röka

Topp 25 sökord 111119

För den nyfikna så kan vi avslöja att följande är de 25 vanligaste sökningarna när man hamnar på MinMedicin.nu:

 1. www.minmedicin.nu
 2. generellt sett kan man dock säga att man från en cigarett får i sig ca 1 mg nikotin.
 3. nikotinläkemedel
 4. nikotintuggummi beroende
 5. beroende av nikotintuggummi
 6. halsbloss cigarill
 7. nikotinersättning eller inte
 8. vad är naturmedel
 9. ”ulf rolander” forskningschef
 10. abstinens rates
 11. apotek plåster
 12. apoteket nikotinplåster
 13. apotekets råd vid rökstopp
 14. är cigariller mindre farliga än vanliga cigaretter
 15. är de farligt med nikotintuggumi när man är gravid
 16. är det normalt att de finns nikotion i tabletter
 17. äta nikotintuggummi
 18. äter nikotintuggummi och nikotinplåster
 19. beroende nikotintuggummi
 20. cigariller nikotin
 21. cigariller nikotin?
 22. dela nikotinplåster
 23. dioxin i omega3
 24. dioxin medicin
 25. få viagra under 18